Padel Vinnarbana turnering

Turneringsformen vinnarbana är baserad på den klassiska leken "King Of The Hill". Den är enkel att arrangera och fungerar bra för spelare på olika nivåer. 

Målet med denna turnering är mycket enkelt. Du måste först kämpa dig upp till vinnarbanan och sedan försvara din plats där till slutet.

Regler för Vinnarbana

Vinnarbana spelas i lag. Lagen kan vara fasta för hela turneringen eller ombildas efter varje omgång.

 1. Innan den första matchen börjar bestäms varje lags motståndare och startbana genom ett lotteri.
 2. När spelet väl har börjat är reglerna enkla. Det vinnande laget flyttar upp en nivå (bana) och det förlorande laget flyttar ner.
 3. Att vinna på vinnarbanan innebär att man behåller sin plats.
 4. Målet är att vinna den sista matchen på vinnarbanan.
 5. Matcherna kan spelas med vilket poängräkningssystem som helst. Det viktiga är att inga matcher får sluta oavgjort.
 6. Man kan spela om ett förutbestämt antal poäng eller gem alternativt använda en timer för att hålla alla matcher lika långa.
 7. De sista männen eller kvinnorna som står som vinnare på vinnarbanan efter den sista matchen är vinner turneringen.

Vinnarbana americano

Vinnarbana spelas normalt i fasta lag men kan också spelas individuellt. Denna spelstil kallas ibland Vinnarbana americano, split eller mix.

 1. Innan den första omgången bestäms spelpartners, startbanor och motståndare genom lottning.
 2. Vid varje ny match byter man spelpartner.
 3. Vid vinst flyttar vinnarna upp en bana OCH byter partner. Förlorarna flyttar ner en bana OCH byter partner.
 4. En seger på "vinnarbanan" innebär att spelarna behåller sin plats, men de kommer att spela med nya lagkamrater i nästa match.

Vinnarbana med utmanare

När man spelar en Vinnarbana kan antalet lag vanligtvis delas lika med antalet banor. 6 lag = 3 banor. Men du kan lägga till ett extra utmanarlag. Detta innebär att 3 banor = 7 lag. 6 lag spelar, ett lag vilar.

 1. Det utmanande laget måste vänta på sin chans att delta i spelet.
 2. När den första omgången är över byter utmanarna plats med förlorarna på den bana som ligger längst bort från vinnarbanan.
 3. För att fortsätta spela måste utmanarna vinna sin match. Om de förlorar måste de lämna banan och vänta på en ny omgång.

Organisation av en Vinnarbana

Turneringsformen vinnarbana är förmodligen den enklaste turneringen som finns när det kommer till organisation.

 • Du behöver minst 8 spelare eller 6 lag.
 • Det finns ingen övre gräns för antalet deltagare, men det är bäst om antalet spelare är delbart med fyra.
 • Man kan spela för hur många poäng som helst. 25 poäng brukar fungera bra.
 • En timer hjälper dig att hålla tiden i turneringen. Att spela i 12-15 minuter brukar fungera bra.
 • Ett annat bra alternativ för att hålla tiden är att avsluta alla matcher så snart den första matchen i den pågående omgången är över.

På grund av vinnarbanans spelsystem kan du komma att spela med samma partner och motståndare flera gånger. Samtidigt ger denna turnering jämna matcher, eftersom motståndet blir svårare ju bättre du spelar.

På det hela taget är turneringsformen vinnarbana ett av de bästa sätten att tävla och ha roligt i padel. Den har alla fördelarna som padel americano och padel mexicano har men är lättare att organisera och kan bli ännu mer tävlingsinriktad.