Padel Mexicano turnering

Padel Mexicano är ett utmärkt sätt att organisera en turnering för spelare på olika nivåer.

Precis som padel americano är Mexicano en mycket social och trevlig spelform där man får möta nya motståndare och träffa nya vänner.

Regler för padel mexicano

I mexicano är det inte förutbestämt vilka du kommer att spela mot utan spelordningen beror på resultaten av de andra matcherna.

 1. Ett lotteri avgör vem du spelar med och mot i din första match.
 2. Från och med den andra matchen är det resultaten i de andra matcherna som bestämmer ditt öde.
 3. Pitting av spelen beror helt på de aktuella resultaten på leaderboard. Nummer 1 och 3 spelar mot 2 och 4. 5 och 7 spelar mot 6 och 8 och så vidare.
 4. När tabellen, efter några rundor, har stabiliserats kommer matcherna att vara jämna. Ju bättre du spelar, desto svårare blir motståndet och vice versa.
 5. Poäng- och matchningssystemet i mexicano innebär att du kan spela med och mot samma spelare flera gånger.

Poängräkning i Mexicano

 • Varje match spelas om ett visst antal poäng. Vanligtvis 16, 24 eller 32. Matcherna kan också spelas under en förutbestämd tidsperiod på 10-20 minuter.
 • Varje lag serverar 4 eller 6 gånger. Därefter passas serven till motståndaren.
 • Varje vunnen boll ger en poäng till det vinnande laget.
 • När en match är slut registreras poängen och överförs därefter till de enskilda spelarna. Om en match med 24 poäng slutar 10-14 får spelare 1 och 2 10 poäng vardera. Spelare 3 och 4 får 14 poäng vardera.
 • När alla matcher har spelats vinner den spelare som har samlat flest poäng under hela turneringen.

Team mexicano

Mexicano kan spelas i lag. En lagmexicano fungerar på precis samma sätt som i det individuella upplägget, men istället för att spela individuellt tävlar man i förbestämda lag.

Organisation av en Mexicanoturnering

För att spela en padel mexicano behöver man minst 8 deltagare eller lag. Det finns ingen övre gräns för antalet deltagare. Det är dock alltid bäst om det är ett antal som är jämnt delbart med fyra.

 • Antalet padelbanor som behövs för en mexicano beror på antalet deltagare.
 • Det bästa är om antalet banor motsvarar antalet spelare. 8 spelare = 2 banor, 12 spelare = 3 banor och så vidare.
 • Det går bra att blanda spelare på olika padelnivåer.
 • Den normala speltiden för en Mexicano-turnering är ca 2 timmar. En 24-poängsmatch tar ca 12 minuter att spela.
 • Innan du börjar kan du förbereda en mall eller använda en app där du kan ange poäng och resultat.