Padelnivåer i Spanien

Om du spelar padel är det viktigt att känna till din nivå. Beroende på var du spelar beskrivs dessa nivåer på olika sätt.

På den här sidan försöker vi beskriva de olika padelnivåerna och hur de förhåller sig till varandra i olika länder.

Vilken är din padelnivå?

I våra beskrivningar nedan förklarar och jämför vi padelnivåerna i Spanien ES 1.0-7.0 och Sverige SE 1-10.

Nybörjarnivå för padel

  • ES1.0=SE1 - Spelare som precis har börjat spela padel och som inte har någon erfarenhet på banan.
  • ES1.5=SE2 - Padelspelare som har spelat några gånger och kan de grundläggande slagen men har svårt att hålla bollen i spel.
  • ES2.0=SE3 - Den här spelaren kan utföra de grundläggande slagen men saknar kontroll och kraft. Han/hon undviker backhanden och har svårt att utföra volleys och servar.
  •  ES2.5=SE3 - Den här spelaren har en hyfsad forehand och börjar hantera backhands, servar och forehandvolleys.

Medelnivåer för padel

  • ES3.0=SE4 - Den här spelaren har en bra forehand och kan kontrollera backhanden, serve, forehandlobb, forehandvolley och enkla returer efter glas.
  • ES3.5=SE5Den här spelaren har en stark forehand, gör få misstag på backhanden och kan serva med underskruv. Han/hon kan använda aggressiva forehandvolleys vid nätet, har börjat behärska bandeja och kraftfulla forehandreturer efter glas.
  • ES4.0=SE6 - Den här spelaren har en pålitlig forehand och kan spela backhanden med kontroll och kraft. Han/hon har en mer aggressiv serve, kan utföra djupa kraftfulla volleys samt använder bandeja och smashar med god kontroll.
  • ES4.5=SE6 - Den här spelaren har en aggressiv forehand, en kraftfull backhand och servar med precision. Han/hon har god kontroll på alla volleyslag, använder glaset för returer, smashar med kraft och sätter effekt på bollen i bandeja och bajada.

Avancerad padelnivå

  • ES5.0=SE7 - Den här spelaren har en välkontrollerad och kraftfull forehand, backhand och serve. Han/hon placerar bollen på motståndarnas svaga punkter, attackerar aggressivt i volleyn som skickar bollarna djupt i banan. Overheadspelet är konsekvent, specialslag som drop shot är integrerade delar av spelet och väggarna används effektivt.
  • ES5.5=SE8 - Den här spelaren har alla egenskaper som ES5/SE7- spelaren har, men med ännu mer precision och kraft. Han/hon spelar med konsekvens och styrka utan att göra onödiga misstag. Den här spelaren fattar också bra beslut på banan baserade på strategi och förmåga att läsa spelet.

Professionell padelnivå ES6.0-7.0 = SE9-10

För spelare på dessa nivåer finns det inget behov av kategorisering. Spelarnas skicklighet bestäms främst av deras placeringar i olika turneringar och ligor.

En spelare på nivå ES6.5/SE9 spelar ofta och med goda resultat nationella turneringar. Spelare på nivå ES7/SE10 spelar internationella turneringar och matcher.